Sven Dalgas Casper

Demens Centrum Århus

Demens Centrum Aarhus arbejder proaktivt på at skabe de bedste mulige vilkår for personer med demens eller demenslignende sygdom. Demens Centrum Aarhus underviser også fagpersoner der er i berøring med demens. Nøgleord for samarbejdet er troværdighed, respekt og engagement. ErgoPro og Demens Centrum Aarhus har arrangeret temadage om krydsfeltet mellem forflytning og demens. Kontakt os hvis feltet har din interesse.