fagligt træf 15

Branchearbejdsmiljørådet Social og sundhed

Ergo Pro er faglig sparringspartner for BAR SOSU omking implementering af forflytninsgalgoritmer. Desuden har vi igennem en årrække været oplægsholder ved det faglige træf på Nyborg Strand.