kontorergonomi

Ergonomi

Ergo Pro arbejder med ergonomi på alle typer af danske arbejdspladser. Vi rådgiver omkring, hvordan arbejdet tilpasses til menneskets forudsætninger. Vi laver analyser og vurderinger af de fysiske belastninger og vilkår der findes på arbejdspladsen og rådgiver herefter virksomheden i at opnår et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø.

kontor 

lagerarbejde

Vi hjælper virksomheder med at leve op til gældende lovgivning og rådgiver den enkelte medarbejder med at udføre arbejdet ergonomisk forsvarligt. Her et par eksempler på opgavetyper:Ergonomi i produktionen

  • Kontorergonomi - individuel indretning af kontoret
  • Vurdering af tunge løft
  • Vurdering af EGA og EBA
  • Hjælp til gennemførelse af APV og/eller APU

Vi kobler ergonomi med fokus på det psykiske arbejdsmiljø på kontoret. Se dette tilbud om TRIVSEL PÅ KONTORET   eller TRIVSEL PÅ HJEMMEKONTORET