Øvelse

Regioner som anvender vores grunduddannelser

Flere og flere regionshospitaler benytter sig Ergo Pro's grunduddannelse for forflytningsvejledere. Uddannelsen løber over 5 dage og er en veksling af teori og praktiske øvelser ved hospitalssenge og med div hjælpemidler.

Kontakt os hvis du er interesseret i at bliver uddannet forflytningsvejleder.

Følgende regioner anvender i dag Ergo Pro til forflytningsopgaver:

Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden