Karin og tonna Horsens sygehus

Hospitalsenheden Horsens og Århus Universitetshospital

I perioden 2009-2012 har Hospitalsenheden Horsens og Århus Universitetshospital deltaget i Projekt Fokus. Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden og omhandler anskaffelse og implementering af forflytningshjælpemidler på i alt 6 afdelinger. Ergo Pro deltog bl.a. i styregruppen samt projektevalueringen.